Oficjalna strona Rady Sołeckiej Chwaszczyna

Ankieta dotycząca reklam na terenie Gminy Żukowo

Soltys

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietania 2015 r. "o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu", potocznie nazywanej "ustawą krajobrazową" gminy mają prawną możliwość określania na swoim terenie zasad i kierunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowalnych z jakich moga być wykonane.

W celu poznania opinii publicznej na ten temat oraz rozpoznania świadomosci mieszkańców, Burmistrz Gminy Żukowo przeprowadza konsultacje społeczne w postaci "Ankiety dotyczącej reklam na terenie Gminy Żukowo". Ankieta jest dostępna w wersji elektronicznej na stronie: http://ankieta.zukowo.pl/

Czas wypełnienia elektronicznej ankiety zajmuje ok. 1 minuty. Udział w ankiecie potwierdzający wyrażenie chęci mieszkańców do uporządkowania przestrzeni w zakresie reklam będzie stanowić podstawę do dalszych prac lub zaniechania.

fot. Gdansk.pl

Powstaną chodniki przy ul. Gdyńskiej w kierunku Gdyni

Soltys

Wspólnie z radnym Jackiem Fopke zwróciliśmy się do GDDKiA Oddział w Gdańsku z wnioskiem o zaprojektowanie i wybudowanie obustronnych chodników przy ul. Gdyńskiej, od projektowanego wlotu Nowej Rdestowej do istniejących chodników na wysokości ul. Polnej i Kaszubskiej Drogi. Zależało nam aby w chwili rozpoczęcia budowy „Węzła Chwaszczyno” rozwiązać również ten istotny problem w zakresie bezpieczeństwa Mieszkańców.

Ponadto zawnioskowaliśmy o wybudowanie osobnej ścieżki rowerowej przy ul. Gdyńskiej (DK 20) od włączenia projektowanej Nowej Rdestowej do centrum Chwaszczyna (w okolicy ronda). Wniosek swój uzasadniliśmy troską o ponadlokalną spójność komunikacyjną naszej miejscowości i Gminy Żukowo po wybudowaniu „Węzła Chwaszczyno”. Dzięki dotychczasowym staraniom Burmistrza Gminy Żukowo i przedstawicieli Sołectwa Chwaszczyno w latach 2015-2016, udało się w dokumentacji Trasy Kaszubskiej przewidzieć ścieżkę rowerową i osobny chodnik na całej długości projektowanej „Nowej Rdestowej”, natomiast kwestią otwartą zostało połączenie go z centrum Chwaszczyna w ciągu ul. Gdyńskiej. Brakuje tego „łącznika” do ronda również w relacji ul. Oliwskiej (DW 218) i wybudowanych już ciągach w kierunku Gdańska i Kielna.

W odpowiedzi na nasze pismo Zastępca Dyrektora Oddziału GDDKiA Pan Karol Markowski informuje, że „ (…) Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku przychyla się do Państwa wniosku w zakresie uwzględnienia brakujących chodników po obu stronach dk 20 na odcinku od zaprojektowanych ciągów pieszych w ramach budowy tzw. Nowej Rdestowej do istniejących chodników w ciągu drogi krajowej nr 20 (ul. Gdyńska). (…) W zakresie budowy ścieżki rowerowej GDDKiA Oddział w Gdańsku podejmie starania wpisania zadania na listę zadań inwestycyjnych w ramach działań na istniejącej sieci dróg krajowych, jednak okres oczekiwania, w uwagi na uszczuplone środki inwestycyjne, nie jest aktualnie możliwy do określenia”

Dziękujemy GDDKiA w Gdańsku za otwartość i konkretne deklaracje w tej sprawie.

fot. Jacek Fopke

Informacja o doręczaniu decyzji podatkowych na rok 2018 w Gminie Żukowo.

Soltys

Referat Podatków i Opłat Urzędu Gminy w Żukowie informuje, że rozpoczęła się akcja roznoszenia decyzji wymiarowych w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego na rok 2018.

Informujemy, że decyzje będą na terenie sołectwa Chwaszczyno będące doręczone przez listonosza.

W myśl art.  144 §  1 pkt 1 oraz §  4 ustawy ordynacja podatkowa (tj. Dz.U. z 2017r. poz. 201 ze zm.), który stanowi cyt. „Organ podatkowy doręcza pisma: za pokwitowaniem, za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, pracowników urzędu obsługującego ten organ, funkcjonariuszy celnych lub upoważnionych pracowników innego organu podatkowego, lub przez organy lub osoby uprawnione na podstawie odrębnych przepisów (…).  W przypadku gdy organem podatkowym jest wójt, burmistrz (prezydent miasta), pisma może doręczać sołtys, za pokwitowaniem.” 

Doręczanie może odbywać się w dni powszednie oraz w soboty, niedziele. Osoby odbierające przesyłki proszone są o składanie daty oraz czytelnych podpisów na potwierdzeniu zwrotnym odbioru.

Dystrybucja decyzji podatkowych potrwa od 02 lutego do 27 lutego 2018 roku.
Po tym terminie decyzje, które z różnych powodów nie zostały doręczone adresatom, zostaną przesłane za pośrednictwem operatora pocztowego. Za pośrednictwem operatora pocztowego przekazane zostaną decyzje wymiarowe dla sołectw: Nowy Świat, Rębiechowo, Chwaszczyno oraz podatników, którzy wskazali adres do korespondencji poza obszarem Gminy Żukowo. Dodatkowe informacje pod nr. 58 685 83 04 lub 58 685 83 33.

ZBIÓRKA WIELKOGABARYTÓW 2018

Soltys

Informujemy, że w 2018 roku zbiórka odpadów wielkogabarytowych będzie odbywać się w ten sam sposób jak w ubiegłym roku. Nie będzie to wystawka odpadów w miejsca zwyczajowo przyjęte, ale będzie to „zbiórka przydomowa”.

Podczas zbiórki będą odbierane takie odpady jak: wielkogabarytowe np. szafy, sofy, krzesła, stoły, wózki dziecięce, rowerki dziecięce, dywany, wykładziny, ramy okienne bez szyb, drzwi, materace, opony od samochodów osobowych, i inne odpady wielkogabarytowe nie mieszczące się w pojemnikach na odpady, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny np. lodówki, zamrażarki, zmywarki, pralki, suszarki elektryczne, wentylatory, urządzenia klimatyzacyjne, odkurzacze, żelazka, tostery, frytkownice, odbiorniki radiowe, TV, wiertarki, piły, maszyny do szycia, czajniki elektryczne, lokówki, prostownice itp.

W związku z powyższym każdy mieszkaniec, posiadający do odbioru odpady wielkogabarytowe musi w terminie do 31 marca zgłosić potrzebę wywozu odpadów. W zgłoszeniu należy podać adres nieruchomości, ilość i rodzaj odpadów, które mają być zabrane (dla ułatwienia kontaktu można podać nr telefonu lub e-mail). Po ustaleniu terminu odbioru firma świadcząca usługi powiadomi mieszkańców o dacie odbioru zgłoszonych odpadów. Mieszkańcy mają obowiązek zgromadzenia odpadów wielkogabarytowych na terenie swojej posesji z dogodnym dojazdem najlepiej na samym początku podwórka zaraz za bramą wjazdową, a dla zabudowy wielorodzinnej przy pergolach śmietnikowych.

Podczas zbiórki NIE BĘDĄ ODBIERANE wszelkiego rodzaju odpady pochodzące z warsztatów samochodowych, z prowadzonej działalności gospodarczej, odpady budowlane, remontowe, styropiany, papa, płyty azbestowe, szyby okienne, szklarniowe i samochodowe, tapicerka samochodowa, opony ciągnikowe i sam. dostawczych itp. tego rodzaju odpady muszą być poddane utylizacji we własnym zakresie przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

Nie będzie również odbierana odzież, duże kartony, wiadra po farbach, klejach itp. te odpady można dostarczyć do PSZOK.

Zgłoszeń można dokonywać telefonicznie pod nr tel. (58) 685-83-71, e-mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub listownie na adres tut. Urzędu lub osobiście w pok. 32 tut. Urzędu w godzinach urzędowania.

Informacja z profilu FB PSZOK ŻUKOWO

Komunikat PSZOK Żukowo - odpady mokre

Soltys

W związku z okresem zimowym, a co za tym idzie przymrozkami uprzejmie zwracamy się z prośbą, aby w miarę możliwości odpady mokre wkładać do pojemników w worki foliowe. Chodzi o to, że luźno wrzucone mokre odpady przymarzają do pojemników utrudniając ich całkowite opróżnienie.

Pragniemy także poinformować, że w roku 2018 opłaty za wywóz nieczystości pozostały bez zmian i są takie same jak w roku 2017.

WARSZTATY ARTYSTYCZNE 16 lutego (piątek) godz. 18.00

Soltys

okis logo

blejtram wielkanocny

OŚRODEK KULTURY I SPORTU W ŻUKOWIE

ZAPRASZA NA:

WARSZTATY ARTYSTYCZNE

Temat zajęć:
BLEJTRAM WIELKANOCNY

PIĄTEK 16 LUTEGO, godz. 18:00

STREFA KULTURY w Chwaszczynie

ul. Żeromskiego 9

 

KOSZT ZAJĘĆ:

dorośli: 15zł/osobę

          dzieci: 10 zł/osobę

Zajęcia poprowadzi Edyta Wreza

Apel do hodowców trzody chlewnej

Soltys

Szanowni Państwo!

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Główny Lekarz Weterynarii apeluje:

ASF, czyli afrykański pomór świń - nie jest groźny  dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla waszych gospodarstw.

Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa są zarażone dziki. Niestety przyczyną bywa też człowiek i dlatego przypominamy o podstawowych zasadach postępowania.

Prosimy o bezwzględne przestrzeganie zasad bioasekuracji:

 • nie kupujcie świń z niewiadomego źródła pochodzenia
 • utrzymujcie świnie w sposób wykluczający kontakt z dzikami
 • stosujcie tylko pasze zabezpieczone przed dostępem zwierząt wolno żyjących
 • wyłóżcie maty nasączone środkiem dezynfekcyjnym przed wjazdami i wyjazdami z gospodarstw oraz przed wejściami do pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie.

Przypominamy też, że za brak stosowania zasad bioasekuracji będą nakładane kary administracyjne.

Posiedzenie sołtysa i rady sołeckiej - 25 stycznia (czwartek) godz. 19.00 - budynek Strefy Kultury przy Żeromskiego 9 w Chwaszczynie

Soltys

Najbliższe posiedzenie sołtysa i rady sołeckiej odbędzie się 25 stycznia (czwartek) o godz. 19.00 w Strefie Kultury przy ul. Żeromskiego 9 w Chwaszczynie. Na posiedzeniu zostaną poruszone zagadnienia:

- ustalenie harmonogramu spotkań sołeckich w 2018 roku,
- podsumowanie wydatków z GS Żukowo w 2017r. oraz plan na rok bieżący,
- omówienie spraw bieżących sołectwa.

Posiedzenia są otwarte dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców i organizacji. Zapraszamy do udziału!

Program utwardzania dróg gminnych płytami Yomb na rok 2018

Soltys

Burmistrz Gminy Żukowo, wzorem lat poprzednich, ogłasza nabór wniosków na lokalne inicjatywy w zakresie wspólnego utwardzania dróg gminnych płytami Yomb.

Program zakłada współudział Gminy Żukowo i zainteresowanych mieszkańców działających indywidualnie lub w komitetach, przedsiębiorców lub innych podmiotów, co umożliwi utwardzenie dróg gminnych, które nie zostały zaplanowane do modernizacji w budżecie Gminy na 2018 r.

W 2017 r., z inicjatyw lokalnych przy współudziale Gminy Żukowo zakupiono i wbudowano ponad 10 000 szt płyt, o wartości ponad 336 tys zł, co stanowiło 22 % wszystkich wbudowanych płyt przez Gminę Żukowo, w tym roku.

Burmistrz Gminy Żukowo widząc duże zainteresowanie lokalnych inicjatyw, w zakresie partycypacji przy utwardzaniu, dróg gminnych, płytami Youmb, postanowił usystematyzować zasady współfinansowania tych inwestycji.

Termin zgłaszania inicjatyw, do sołtysów danego sołectwa wg zasad określonych w załączniku, mija 02.02.2018 r.

Zasady wspólnego utwardzania dróg gminnych płytami YOMB znajdują się w załączniku poniżej.

 

BUDOWA SIECI ŚWIAŁOWODOWEJ W CHWASZCZYNIE

Soltys

 

2017 12 06 10 22 07 INTERKAR  Start

 

Operator telekomunikacyjny "INTERKAR” w związku z zakończeniem realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, pragnie przedstawić dalsze plany realizacji swoich działań związanych z budową sieci dostępu do szerokopasmowego Internetu w miejscowościach nieobjętych unijnym dofinansowaniem, w tym na terenie miejscowości Chwaszczyno.

W ramach oferty skierowanej do mieszkańców ww. miejscowości dostępny będzie Internet w pakietach do 500 Mb/s, natomiast klienci biznesowi będą mogli dodatkowo skorzystać z pakietów wraz z podwyższonym standardem usług. Dodatkowo w ramach oferty klient będzie mógł skorzystać z podłączenia telewizji w różnych konfiguracjach pakietów uzależnionych od oferty programowej.

Operator telekomunikacyjny „INTERKAR” przystępuje do kolejnego etapu związanego z budową infrastruktury teleinformatycznej, zapewniającej dostęp do szerokopasmowego Internetu, dedykowanej dla mieszkańców miejscowości Chwaszczyno. Całość inwestycji chce zrealizować w kilku krokach, poczynając od III kwartału 2018 roku i kończąc całość w roku 2019.

Na obecnym etapie potrzebne jest rozeznanie, gdzie potrzeby są największe, aby w tych miejscach rozpocząć budowę poszczególnych odcinków światłowodowej sieci telekomunikacyjnej w pierwszej kolejności.

Budowa sieci w działkach drogowych nie wiąże się z żadnym wydatkiem dla mieszkańców. Niniejsza deklaracja nie zobowiązuje mieszkańców do podpisania umowy, wyraża jedynie potencjalne zainteresowanie przyszłym podłączeniem do sieci.

W związku z tym apelujemy o mobilizację w zakresie przekazywania deklaracji od osób zainteresowanych przyłączeniem do sieci teleinformatycznej w następujący sposób:

 1. elektronicznie poprzez adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. elektronicznie poprzez link: http://interkar.pl/chwaszczyno/
 3. listownie na adres: Interkar Komputer Serwis, ul. Spółdzielcza 7, 84-240 Reda
 4. poprzez dedykowaną skrzynkę pocztową w punktach:
 5. Szkoła Podstawowa w Chwaszczynie im. Adama Mickiewicza, ul. Mickiewicza 16
 6. Sklep Wielobranżowy Abc Kolka Elżbieta w Chwaszczynie, ul. Oliwska 88

 

Rozbłyśnie choinka w centrum Chwaszczyna

Soltys

Jak co roku w centrum Chwaszczyna stanęła choinka. Uroczyste rozświetlenie choinki nastąpi 8 grudnia w piątek po Mszy świętej roratniej o godzinie 18:00.

Serdecznie zapraszamy, szczególnie najmłodszych mieszkańców Chwaszczyna. Na uczestników czeka słodki upominek.

Posiedzenie sołtysa i rady sołeckiej - 7 grudnia (czwartek) godz. 19.30 - szkoła w Chwaszczynie

Soltys

Najbliższe posiedzenie sołtysa i rady sołeckiej odbędzie się 7 grudnia (czwartek) o godz. 19.30 w szkole w Chwaszczynie. Na posiedzeniu zostaną poruszone zagadnienia:
- spotkanie przedstawiciela Urzędu Gminy Żukowo w sprawie zmiany harmonogramu prac przy budowie ul. Sienkiewicza w Chwaszczynie,

- wniosków sołectwa w sprawie przystąpienia do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Chwaszczyno pomiędzy ulicami Gdyńską i Mickiewicza, gmina Żukowo,

- omówienie spraw bieżących sołectwa.

WARSZTATY ARTYSTYCZNE 8 grudnia (piątek) godz. 19.00

Soltys

okis logo

ozdoby świąteczne

OŚRODEK KULTURY I SPORTU W ŻUKOWIE

ZAPRASZA NA:

WARSZTATY ARTYSTYCZNE

Temat zajęć:
OZDOBY ŚWIĄTECZNE

PIĄTEK 8 GRUDNIA, godz. 19:00

Szkoła w Chwaszczynie 

 

KOSZT ZAJĘĆ:

dorośli: 15zł/osobę

          dzieci: 10 zł/osobę

Zajęcia poprowadzi Edyta Wreza

Przystąpienie do sporządzenia MPZP dla części wsi Chwaszczyno pomiędzy ulicami Gdyńską i Mickiewicza, gmina Żukowo

Soltys

Przystąpienie do sporządzenia MPZP dla części wsi Chwaszczyno pomiędzy ulicami Gdyńską i Mickiewicza, gmina Żukowo POPULARNY

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Żukowo w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Chwaszczyno pomiędzy ulicami Gdyńską i Mickiewicza, gmina Żukowo;

Na podstwie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowianiu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2017r. poz. 1073) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1405) zawiadamiam o podjeciu przez Radę Miejską w Żukowie:

1. uchwały XXX/339/2016 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 27 listopada 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Chwaszczyno pomiędzy ulicami Gdyńską i Mickiewicza, gmina Żukowo.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.12.2017r.

Wnioski mogą być wnoszone:

- w formie pisemnej na adres urzędu Urząd Gminy Żukowo, ul. Gdańska 52, 83-330 Żukowo

- w formie ustnej do protokołu w Urzędzie Gminy Żukowo, ul. Gdańska 52, 83-330 Żukowo, pokój 21

- za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku, oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Data 2017-11-30 Wielkość pliku 531.94 KB Download 127 Pobierz

 

Obwieszczenie dostępne na stronie Urzędu Gminy Żukowo:

http://bip.zukowo.pl/Article/get/id,75664.html

"Czego Jaś się nie nauczył, to Jan musi uzupełnić" – szkolenia komputerowe dla mieszkańców woj. Pomorskiego w wieku 50 lat i więcej.

Soltys

Firma szkoleniowa 'Projekt Gamma' zaprasza na kurs komputerowy zakończony certyfikowanym egzaminem ECDL osoby po 50 roku życia, które z własnej inicjatywy chcą podnosić swoje umiejętności komputerowe. Projekt trwa od 1 czerwca 2017r. do 30 czerwca 2018r. na terenie województwa pomorskiego.

 

Dlaczego warto wziąć udział w kursie:

- Szkolenia są bezpłatne

- Mogą odbywać się lokalnie (nie trzeba dojeżdżać dziesiątków kilometrów), szkolenia zostały również zaplanowane aby odbyły się w Chwaszczynie.

- Dni i godziny szkoleń są do uzgodnienia z oczekiwaniami kursantów

- Szkolenie kończy się certyfikatem Polskiego Towarzystwa Informatycznego

- Prowadzący dopasowują się do poziomu grupy, nie pozostawiają żadnego z uczestników z poczuciem braku wiedzy, mogą też uczyć wybrane osoby na poziomie zaawansowanym.

- Kurs organizuje firma szkoleniowa Gamma, która w rankingu Gazety Finansowej zajmuje I miejsce.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu zapraszamy do kontaktu:

telefon: 500-079-748 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Więcej informacji na stronie internetowej:

www.projektgamma.pl/PROJEKT-ICT-POMORSKI

Obwieszczenie Nr UN-PZ.6722.2.2017.RW.MMC o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Chwaszczyno, w rejonie ulic: Oliwskiej, Gdyńskiej i Ks. Kuppera, gmina Żukowo wraz z prognozą oddziaływan

Soltys

Obwieszczenie UN-PZ.6722.2.2017.RW.MMC z dnia 6.09.2017r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MPZP dla części wsi Chwaszczyno, w rejonie ulic: Oliwskiej, Gdyńskiej i Ks. Kuppera, gmina Żukowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. POPULARNY

Obwieszczenie UN-PZ.6722.2.2017.RW.MMC z dnia 6 września 2017 roku o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania terenu dla części wsi Chwaszczyno, w rejonie ulic: Oliwskiej, Gdyńskiej i Ks. Kuppera, gmina Żukowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Data 2017-09-06 Wielkość pliku 467.53 KB Download 124 Pobierz

 

Obwieszczenie dostępne na stronie Urzędu Gminy Żukowo:

http://bip.zukowo.pl/Article/get/id,75326.html