Oficjalna strona Rady Sołeckiej Chwaszczyna

Bezpłatne kursy językowe i komputerowe

Soltys

Osoby chętne nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności w zakresie języków obcych lub obsługi komputera mogą wziąć udział w bezpłatnym kursie, finansowanym ze środków Unii europejskiej, realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku.

Kryteria udziału w szkleniach:

  • jesteś osobą w wieku aktywności zawodowej 18 lat i więcej (w tym osobą w wieku 18-24 lata, w wieku 25 lat i więcej oraz lub osobą w wieku powyżej 50 roku życia.
  • mieszkasz na terenie województwa pomorskiego.
  • jesteś osobą, pracującą lub uczącą się na terenie województwa pomorskiego, która z własnej inicjatywy jest zainteresowana nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności, kwalifikacji w zakresie języków obcych lub ICT.

W ramach projektu zostają zapewnione:

  • kurs języka angielskiego lub niemieckiego lub francuskiego (4 semestry po 60h na wybranym przez siebie poziomie A1 lub B1 lub C1)
  • kurs komputerowy (na poziomie A lub B lub C)
  • zajęcia poprowadzą lektorzy doświadczeni i uprawnieni do nauczania na danym poziomie,
  • kursy będą realizowane na terenie woj. pomorskiego wg preferencji UP zgłaszanych na etapie rekrutacji,
  • materiały szkoleniowe i dydaktyczne,
  • egzamin oraz międzynarodowy certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności.

Celem projektu jest uzyskanie przez 90% uczestników certyfikatu potwierdzającego nabyte kwalifikacje.

Więcej informacji na stronie http://akademiawiedzy24.pl