Oficjalna strona Rady Sołeckiej Chwaszczyna

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Chwaszczyno”

Soltys

Spółka Komunalna Żukowo informuje, że w III kwartale 2018 roku rozpocznie się budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla rejonu ulic: Jana Pawła II, Asnyka, Leśmiana, Żeromskiego i Staffa

Lokalizacja:
704/7, 704/21, 704/43 (powstała z podziału działki 704/23), 705/37, 705/38, 705/41, 705/42, 705/43, 705/44, 705/53, 705/56, 706/1, 425/35, 425/94, 425/95, 425/96, 425/97, 425/98, 288/5, 725/21, 726, 424.

Działki do których wykonane zostaną przyłącza zakończone zaślepką (do granicy działek):
425/25, 425/26, 425/27, 288/1, 425/103, 425/102, 425/37, 425/29, 425/30, 425/38, 425/40, 425/31, 425/32, 425/34, 425/41, 425/42, 425/104, 425/44, 425/105, 425/49, 425/52, 425/51, 425/60, 425/61, 425/70, 425/62, 425/44, 425/45, 425/46, 425/48, 425/47, 425/53, 425/54, 425/59, 425/58, 425/63, 425/64, 425/91, 425/87, 425/90, 425/89, 425/80, 425/86, 425/85, 425/79, 425/72, 425/71, 425/69, 425/84, 425/81, 425/83, 425/109, 425/82, 425/108, 425/77, 425/73, 425/74, 425/68, 425/67, 425/110, 425/65, 425/57, 425/56, 705/46, 425/55, 705/45, 288/4, 705/40, 288/3, 288/2, 705/39, 705/33, 425/111, 425/75, 425/76, 725/4, 725/3, 725/2, 725/1, 724/1.

Działki do których wykonane zostaną przyłącza zakończone przydomowymi przepompowniami ścieków: 705/37, 705/38, 705/41, 705/42, 705/43, 705/44.

Po odbiorze sieci właściciel nieruchomości musi zgłosić zamiar rozpoczęcia prac związanych z podłączeniem nieruchomości do Spółki Komunalnej Żukowo Sp. z o.o.

Właściciel nieruchomości może wykonać podłączenie we własnych zakresie lub zlecić niezależnemu wykonawcy.

W przypadku gdy dana działka nie została objęta inwestycją:
Inwestor ponosi koszt zaprojektowania przyłącza kanalizacyjnego i koszt jego wybudowania. Właściciel nieruchomości nie może wykonywać prac we własnych zakresie, musi zlecić prace firmie wykonującej przyłącza, która zgłasza zamiar rozpoczęcia prac do Spółki Komunalnej Żukowo.

Ze względu, iż każdy przypadek podłączenia nieruchomości jest indywidualny, Spółka nie jest w stanie określić szacunkowego kosztu wykonania podłączenia nieruchomości.

Szczegółowe informację można uzyskać w Spółce Komunalnej Żukowo Sp. z o.o. ul. Pod Otomino 44, 83-330 Żukowo, tel. 58 586-75-86.

Mapy z naniesioną siecią:
http://www.skzukowo.pl/projekt-unijny