Oficjalna strona Rady Sołeckiej Chwaszczyna

Ankieta dotycząca reklam na terenie Gminy Żukowo

Soltys

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietania 2015 r. "o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu", potocznie nazywanej "ustawą krajobrazową" gminy mają prawną możliwość określania na swoim terenie zasad i kierunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowalnych z jakich moga być wykonane.

W celu poznania opinii publicznej na ten temat oraz rozpoznania świadomosci mieszkańców, Burmistrz Gminy Żukowo przeprowadza konsultacje społeczne w postaci "Ankiety dotyczącej reklam na terenie Gminy Żukowo". Ankieta jest dostępna w wersji elektronicznej na stronie: http://ankieta.zukowo.pl/

Czas wypełnienia elektronicznej ankiety zajmuje ok. 1 minuty. Udział w ankiecie potwierdzający wyrażenie chęci mieszkańców do uporządkowania przestrzeni w zakresie reklam będzie stanowić podstawę do dalszych prac lub zaniechania.

fot. Gdansk.pl