Oficjalna strona Rady Sołeckiej Chwaszczyna

Zebranie Wiejskie Sołectwa Chwaszczyno - 19 września 2017r. godz. 18.00 szkoła w Chwaszczynie

Soltys

 Serdecznie zapraszam mieszkańców Chwaszczyna do udziału w Zebraniu Wiejskim, które odbędzie się we wtorek 19 września 2017 r. o godz. 18.00 w Zespole Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Chwaszczynie.

Zebranie głównie dotyczy podziału środków funduszu sołeckiego na rok 2018. Poniżej szczegółowy porządek obrad.

 

                                                          znak

Na podstawie § 9 ust. 1 pkt 1 uchwały nr XLVIII/586/2014 Rady miejskiej w Żukowie z dnia 22 sierpnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Chwaszczyno, zwołuję

ZEBRANIE WIEJSKIE

które odbędzie się w dniu
  19 września 2017r. o godz. 18.00

w Zespole Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej
w Chwaszczynie

w sprawie podziału środków funduszu sołeckiego.

 Porządek obrad:

1. Otwarcie Zebrania Wiejskiego.

2. Stwierdzenie liczby mieszkańców uczestniczących w Zebraniu Wiejskim na podstawie listy obecności.

3. Wybór protokolanta.

4. Przedstawienie proponowanego porządku obrad przez Sołtysa.

5. Ustalenie i przyjęcie porządku obrad przez Zebranie Wiejskie.

6. Przedstawienie propozycji wniosków o zmianę uchwały dotyczącej podziału środków funduszu sołeckiego na 2017 rok.

7. Dyskusja nad wnioskami w sprawie zmiany podziału środków z funduszu sołeckiego na 2017 rok.

8. Głosowanie nad wnioskami w sprawie podziału środków z funduszu sołeckiego na 2017 rok.

9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wniosku o zmianę podziału przyznanych środków z funduszu sołeckiego na 2017 rok.

10. Przedstawienie propozycji wniosków w sprawie podziału środków z funduszu sołeckiego na 2018 rok.

11. Dyskusja nad wnioskami w sprawie podziału środków z funduszu sołeckiego na 2018 rok.

12. Głosowanie nad wnioskami w sprawie podziału środków z funduszu sołeckiego na 2018 rok.

13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na 2018 rok.

14. Sprawy różne, w tym przedstawienie koncepcji zagospodarowania terenu szkoły w Chwaszczynie, która powstała w związku z modernizacją ulicy Mickiewicza.

15. Zakończenie obrad.

                                                                                                                                                                soltys podpis

Aktualizacja - protokół oraz podjęte uchwały na Zebraniu Wiejskim:

Plików:
Protokół z Zebrania Wiejskiego sołectwa Chwaszczyno w dniu 19.09.2017r. POPULARNY

Protokół z Zebrania Wiejskiego sołectwa Chwaszczyno w dniu 19.09.2017r.

Data 2017-09-23 Wielkość pliku 3.63 MB Download 128 Pobierz