Oficjalna strona Rady Sołeckiej Chwaszczyna

Gminny Punktów Elektroodpadów (GPE) w Chwaszczynie

Soltys

Gmina Żukowo, z myślą o środowisku oraz umożliwieniu mieszkańcom łatwiejszego pozbywania się małogabarytowych odpadów niebezpiecznych jakimi są elektroodpady, w poniedziałek 19.06.2017r. zamontowała trzy Gminne Punkty Elektroodpadów.

Jedno z urządzeń zlokalizowane jest w Chwaszczynie przy sklepie Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska przy ul. Oliwskiej.

Gminne Punkty Elektroodpadów są przeznaczone do zbierania odpadów niebezpiecznych do jakich zaliczamy elektroodpady. Urządzenie składa się z 7 tub o pojemności 33 litry każda. Poszczególne otwory są dostosowane do rodzaju odpadów , które można wrzucać do danej tuby.

Do ustawionych urządzeń można wrzucać tylko i wyłącznie płyty CD, zużytą drobną elektronikę (piloty, myszki, kalkulatorki itp.) zużyte telefony komórkowe i ładowarki, baterie i żarówki. Każde z urządzeń jest objęte monitoringiem, zabrania się wrzucania innych odpadów oraz pozostawiania-dostawiania worków z odpadami komunalnymi przy urządzeniu.

 

Informacja ze strony: www.zukowo.pl

fot. Aleksandra Nosel